Et område med stor biodiversitet kan nærmest altid blive en endnu vildere

Vent helst til sidst når vi er i slutningen af april med at gøre haven forårsklar. Og klip så staudetoppe, blade samt kviste blive i haven, for at skabe kvas til insekterne. Lad det ligge i nogle bunker et på et ikke så brugt sted i haven, og fyld nyt på igen næste forår.

Har du aldeles ikke plads til en sø, kan mindre bestemt ligevis også gøre det. Et par vandplanter i en balje eller noget der ligner er der kan alle finde plads til i deres have. Du ser jo heller ikke nogen, der samler op og fjerner i grøftekanten eller skoven, og planterne trives fortrinligt alligevel! Kan det lade sig gøre, så sørg for planter i alle niveauer i din have, så er der lidt til enhver.

Har du have, eller er medejer af et fællesareal, er der ikke så lidt du kan gøre selv for at øge biodiversiteten. Insekter, haletudser og  smådyr, som er de dyr, der giver flest plusser på biodiversitets-kontoen!

Et område med stor biodiversitet kan nærmest altid blive en endnu vildere have end en med nul insekter og meget lille biodiversitet. Du bør på et tidspunkt lave en plan for bedre og mere vildskab i haven og derefter anlægge din have vilde danske arter som du selv samler eller indkøber fra et frøfirma. Det er også en mulighed at også omlægge afsnit af din græsplæne til og så det til med vilde blomster eller sommerblomster der er mere insektvenlige.

Her kan insekterne få stillet deres foderbehov og tørst. Placerer du et par flade sten ned i vandet, så  danner smådyr selv små stenheller ved vandspejlet, som også er et godt sted insekterne kan sidde på.

Når du arbejder med ovenstående opnår du en  i balance med hensyn til skade- og nyttedyr, og det øger og vil være til gavn for og glæde ved at drive din have og få lidt større udbyttet af det spiselige. De større dyr, det kan fx være pindsvinet, der også skal bruge noget at drikke, det bliver en lille bradepande hvis du har  vand placeret på som de små dyr vil syntes er alle tiders.

Er du selv haveejer, kan du gøre {en forskel med enkle midler for at modvirke førnævnte trend.

Hvis vi tænker på hvad er formålet med biodiversitet er at sikre bevarelse af biologisk mangfoldighed på genniveau, artsniveau og økosystemniveau, og at naturens ressourcer udnyttes endnu mere bæredygtigt end tidligere. Naturen bliver mere og mere meget trængt og ovenstående giver god mening i den hensigt at række den en hånd, ved at give noget plads i haven eller arealer der alligevel ikke bruges til noget andet end at slå græs på.

Du kan sagtens søge mere vide om hvordan du kan få flere sommerfugle og om gavnlige arter af blomster i din egen have og heromkring. Her er flest anderledes arter, netop fordi det er ikke så almindeligt at der er  er så mange anderledes levesteder på de områder der er tidligere dyrket med forædlede arter eller meget ensidige arter der ikke lader plads til ret meget andet.